krzysieks2.ovh.org
ar-grafic@wp.pl

STRONA GŁÓWNA

Ośrodek Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczurowej
ul. Rynek 3

Rejestracja: tel. 14 671 31 31
tel/fax 14 671 41 88
Gabinety rehabilitacyjne: tel. 14 632 09 80
Księgowość: tel. 14 632 09 79

Ośrodek Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczurowej rozpoczął działalność w dniu 2 stycznia 2008r. w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Organem tworzącym jest gmina Szczurowa.

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań gminy dotyczących ochrony zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, objętych kontraktem zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Usługi podstawowej opieki zdrowotnej obejmują swoim zakresem świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.

Usługi rehabilitacji leczniczej obejmują swoim zakresem:

1. lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną polegającą na udzielaniu porad lekarskich w poradni rehabilitacyjnej,

2. wykonywanie zabiegów w pracowniach rehabilitacyjnych na podstawie skierowania lekarskiego.

W skład Ośrodka Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy
  • punkt szczepień
  • poradnia rehabilitacyjna
  • pracownia fizjoterapii
  • pracownia fizykoterapii
  • pracownia kinezyterapii
  • pracownia masażu leczniczego

Przy Ośrodku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym Kierownika Ośrodka.

 

elektorniczna rejestracja
biuletyn informacji publicznej

ADRES:
ul. Rynek 3, tel. (014) 671 31 31


czynny:
od Poniedziałku do Piątku
godz. 8:00 - 18:00
nfz
Leki dla seniorów.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat leków dla seniorów dostępnych po kliknięciu dołączonej grafiki.