Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczurowej

32-820 Szczurowa ul. Rynek 3 14 671 31 31 14 671 41 88

Informacje o przychodni

zdjęcie budynku Ośrodka Zdrowia

Ośrodek Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczurowej rozpoczął działalność w dniu 2 stycznia 2008r. w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organem tworzącym jest gmina Szczurowa.

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań gminy dotyczących ochrony zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń oraz świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Przy Ośrodku Zdrowia działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym Kierownika Ośrodka.

  Wyślij zapytanie
  Niezbędnik pacjenta

  Przeczytaj informacje i porady użyteczne dla odwiedzających ośrodek zdrowia w Szczurowej.

  Poradnik pacjenta to zbiór użytecznych informacji dla chorych korzystających z usług SPZOZ w Szczurowej. Dowiedz się więcej o sytuacji przychodni związanej z pandemią COVID-19. Zanim zapytasz sprawdź, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się w poradniku pacjenta.

  pacjent

  Ogłoszenia

  Standardy Ochrony Małoletnich

  WERSJA SKRÓCONA Jesteśmy przychodnią i chcemy żebyś u nas czuł...

  Czytaj Artykuł

  O G Ł O S Z E N I E

  Kierownik Ośrodka Zdrowia – Samodzielnego PublicznegoZakładu Opieki Zdrowotnej w Szczurowej...

  Czytaj Artykuł