krzysieks2.ovh.org
ar-grafic@wp.pl

PORADNIA REHABILITACYJNA w Ośrodku Zdrowia-SPZOZ w Szczurowej

Uprzejmie przypominamy, że
w Ośrodku Zdrowia - Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczurowej ul. Rynek 3

realizowane są świadczenia

REHABILITACJI LECZNICZEJ

w zakresie

LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ.


Poradnia czynna jest:
Czwartek    15.30  – 19.30
Piątek          13.00  – 19.00

REJESTRACJA – odbywa się na podstawie skierowania.
Celem ustalenia terminu i godziny  porady lekarskiej pacjenci mogą zgłaszać się  osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie.

Kontakt:
Ośrodek Zdrowia-  SP ZOZ w Szczurowej ul. Rynek 3
tel. 14 671 31 31,     tel./fax 14 671 41 88


W poradni  rehabilitacyjnej  w Ośrodku Zdrowia - SPZOZ w Szczurowej
porad medycznych udzielają:

dr nauk med. Jarosław Biernat – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej


Lekarz med. Agnieszka Madej - specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

Lekarz med. Lidia Kubalańca-Rosa – specjalista rehabilitacji medycznej

Porada lekarska rehabilitacyjna, udzielana dorosłym i dzieciom, obejmuje  m. innymi wybrane procedury zgodnie z aktualną wiedzą medyczną:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia - badanie ogólnolekarskie;
 • skierowanie na konsultację i badania dodatkowe;
 • określenie zakresu ruchu w stawach;
 • testy czynnościowe;
 • ocenę aktywności ruchowej mierzalnym wskaźnikiem odpowiednio do rozpoznania;
 • ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych;
 • pomiar długości kończyn i obwodów;
 • ocenę chodu i lokomocji;
 • ocenę samoobsługi i samodzielności;
 • interpretację badań diagnostycznych i obrazowych;
 • planowanie i koordynowanie programu rehabilitacji;
 • zlecenie na wyroby medyczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy  o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego);
 • skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe;
 • końcową ocenę procesu usprawniania.

Porada lekarska rehabilitacyjna, udzielana noworodkom i niemowlętom, obejmuje m.innymi:

 • ocenę rozwoju psychoruchowego;
 • ocenę rozwoju neurofizjologicznego;
 • pomiary antropometryczne

Jednocześnie przypominamy, że

w Ośrodku Zdrowia - SP ZOZ w Szczurowej

przyjmują lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

data publikacji: 2018-04-20
elektorniczna rejestracja

ADRES:
ul. Rynek 3, tel. (014) 671 31 31


czynny:
od Poniedziałku do Piątku
godz. 8:00 - 18:00
nfz
Leki dla seniorów.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat leków dla seniorów dostępnych po kliknięciu dołączonej grafiki.