krzysieks2.ovh.org
ar-grafic@wp.pl

Informacja o realizowanych programach przez Szpital Powiatowy w Brzesku

Dzienny Dom Opieki Medycznej rozpocznie działalność 1 stycznia 2019 roku.
 
Ruszyła rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM). Powstanie on w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Placówka została pomyślana dla pacjentów, którzy przeszli poważną chorobę, są po hospitalizacji i na nowo muszą się nauczyć funkcjonować.
 

 

 

- Chcemy ich tego nauczyć. Stąd zakres opieki w DDOM jest bardzo szeroki. To przede wszystkim rehabilitacja, ale także wsparcie psychologiczne, dietetyczne czy geriatryczne- wylicza Elżbieta Adamska, koordynatorka działalności DDOM.

Z zajęć w DDOM, które będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16:00, mogą skorzystać osoby pow. 60 roku życia, posiadające sprawność funkcjonalną określoną w skali Barthel pomiędzy 40-65 pkt.
Warunkiem jest także hospitalizacja, zakończona jednak nie później niż rok temu.
 
- Potrzebne jest także skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, nieważne jakiej specjalizacji. Druk wniosku o przyjęcie można dostać w naszym szpitalu- wyjaśnia Elżbieta Adamska.
 
Co istotne pobyt w DDOM będzie bezpłatny, co więcej szpital może zagwarantować pacjentom transport, to znaczy może ich przewieść na zajęcia, i po ich zakończeniu odwieść do domu.
 
Dzienny Dom Opieki Medycznej zaplanowano na I piętrze szpitala. Placówka zajmie ok. 300 m. kw. Zaplanowano tu przestronny gabinet rehabilitacji, kuchnię z aneksem jadalnym (pacjenci otrzymają obiad), pokoje terapii zajęciowej, salę wypoczynku, gabinet fizjoterapii.
 
- Cały oddział będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych- dodaje Elżbieta Adamska.
 
Będzie też bardziej przypominał przyjazne domowe wnętrze niż szpitalny oddział. Pomysłodawcom powstania placówki bardzo zależy, by przebywający w niej pacjenci czuli się właśnie jak w domu. Maksymalnie w DDOM może przebywać  jednocześnie 15 pacjentów. Ich pobyt nie może być dłuższy niż 4 miesiące.
 
Obecnie trwają prace remontowe, dopierane są meble i wyposażenie DDOM, który ruszy już 1 stycznia.
 
Zapisy do DDOM przyjmowane są już teraz w Szpitalu Powiatowym w Brzesku III p. p.369 lub pod nr tel. 507 219 562 od godz. 7:00 do 14:30.
 
Projekt „Utworzenie dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

600 bezpłatnych badań prenatalnych przewidziano w ramach projektu który jest realizowany w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. 
 
Właśnie ruszył nabór uczestników do programu, który potrwa 3 lata. Na jego realizację placówka otrzymała fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Program skierowany do kobiet w ciąży i zakłada wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych kobietom z terenu powiatu brzeskiego i bocheńskiego. 
 
W ramach projektu przewidziano przebadanie 600 kobiet poniżej 35 roku życia. W projekcie mogą wziąć udział pacjentki do 14 tyg. ciąży, które nie kwalifikują się do wykonania badań prenatalnych w ramach NFZ. 
 
Projekt składa się z jeszcze jednego modułu, który obejmuje utworzenie wielospecjalistycznego zespołu wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
 
Gdzie się rejestrować?
Osobiście: SP ZOZ w Brzesku- IV piętro, pokój nr 469 (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza),
Telefonicznie pod nr tel. 507 219 575, 507 219 651, 14/ 662 14 52,

Zapisy na badania przyjmuje między innymi Anna Macioszek

 

 
Wsparcie zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
90 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym otrzyma bezpłatną pomoc w ramach projektu „Wsparcie dla tworzenia i działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” który jest realizowany w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Ruszył nabór uczestników do programu, który potrwa 3 lata. Na jego realizację placówka otrzymała fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Program przewiduje utworzenie wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Chodzi o specjalistyczne wsparcie bezpośrednio w domach małych pacjentów. Taką opieką zostanie objętych 30 dzieci do 3 roku życia. Do udziału w projekcie kwalifikują się dzieci urodzone przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem przyjmowania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo- zmysłowo- intelektualnymi. 
 
W ramach projektu zaplanowano także zajęcia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci. Może z nich skorzystać 60 dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Zajęcia są pomyślane dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną, sprzężoną, a także z zaburzonym funkcjonowaniem- zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej.
 
Projekt zakłada także warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Podczas takich spotkań rodzice dowiedzą się jak radzić sobie ze stresem poprzez naukę rozpoznawania oznak stresu i sposobów jego rozładowania, nauczą się także umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych w kontaktach z rodziną czy przyjaciółmi.
 
Realizacja projektu, (który obejmuje także badania prenatalne dla kobiet w ciąży) przewidzianego na trzy lata pochłonie ponad 3,4 mln zł. Fundusze na ten cel szpital otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zostało wsparte z budżetu państwa a także z budżetu szpitala.
 
Gdzie się rejestrować?
Rejestracja do programu w ramach wczesnej interwencji-
Osobiście: SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 12:00-14:00- parter, pokój nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci),
Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14/ 662 12 01,

Zapisy do programu przyjmuje Anna Piotrowicz

data publikacji: 2018-11-29
elektorniczna rejestracja

ADRES:
ul. Rynek 3, tel. (014) 671 31 31


czynny:
od Poniedziałku do Piątku
godz. 8:00 - 18:00
nfz
Leki dla seniorów.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat leków dla seniorów dostępnych po kliknięciu dołączonej grafiki.