krzysieks2.ovh.org
ar-grafic@wp.pl

LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA w Publicznym Ośrodku Zdrowia SPZOZ w Szczurowej dostępna dla pacjentów

LEKARSKA  AMBULATORYJNA  OPIEKA  REHABILITACYJNA
w Publicznym Ośrodku Zdrowia SPZOZ w Szczurowej
dostępna dla pacjentów   


Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 lipca 2017 roku

w wyniku rozstrzygniętego konkursu ogłoszonego przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia

w Ośrodku Zdrowia - Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczurowej ul. Rynek 3

realizowane są w  zwiększonej ilości świadczenia

REHABILITACJI LECZNICZEJ

w zakresie

LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ.


W związku z powyższym znacznie zwiększyła się dostępność pacjentów do lekarzy specjalistów.
Poradnia czynna jest:
Czwartek    15.30  – 19.30
Piątek          13.00  – 19.00
REJESTRACJA – odbywa się na podstawie skierowania.

Celem ustalenia terminu i godziny  porady lekarskiej pacjenci mogą zgłaszać się  osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie.
Kontakt:
Ośrodek Zdrowia-  SP ZOZ w Szczurowej ul. Rynek 3
tel. 146713131,     tel./fax 146714188

W poradni  rehabilitacyjnej  w Ośrodku Zdrowia - SPZOZ w Szczurowej porad medycznych udzielają:

dr nauk medycznych Jarosław Biernat

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku 1995.
W  roku 1998 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych,
W roku 2001 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Katedrze Fizjologii CMUJ
W roku 2003 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych,
W  roku 2007   tytuł specjalisty w dziedzinie  reumatologii, 
a w roku 2011 specjalisty  z balneologii i medycyny fizykalnej. 

Od 2011 roku pełni funkcję  zastępcy ordynatora w Oddziale Reumatologii Szpitala im Dietla w Krakowie.
Od dnia 1 marca 2014 roku udziela porad lekarskich w Ośrodku Zdrowia - SPZOZ  w Szczurowej.
Posiada liczne publikacje, jest wykładowcą  przede wszystkim z zakresu  chorób zapalnych kręgosłupa oraz chorób zwyrodnieniowych stawów.


Lekarz medycyny Agnieszka Madej
Absolwent Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1995.
W roku 2003 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej,
W roku 1999 uzyskała pierwszy stopień specjalizacji i tytuł lekarza chorób wewnętrznych, 
a w 2017 roku tytuł specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej.
Od 17 lat zajmuje sie leczeniem otyłości. W latach 2004- 2014 pełniła funkcje Kierownika Medycznego Centrum Leczenia Otyłości w Krakowie.
Od dnia 3 września  2013 roku jest lekarzem rodzinnym, a od 1 grudnia 2013 r. Kierownikiem ds. medycznych w Ośrodku Zdrowia - SPZOZ w Szczurowej.

Odbyła szkolenie organizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej "Normalne jedzenie - w poszukiwaniu harmonii między ciałem a umysłem",
Prowadziła liczne wykłady i prelekcje w/w zakresie, miedzy innymi:

 • w 2009 r.- wykład "Otyłość a odchudzanie. Czy możliwe jest trwałe pozbycie się zbędnych kilogramów?". Na konferencji naukowej dla farmaceutów, organizowanej przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie
 • w 2007  wykład "Jak pokonać nadwagę i zdrowo schudnąć?" w Collegium Novum UJ z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Żywienia.

Autor publikacji w czasopismach przybliżających tematykę odchudzania,  udział
w programach TV w charakterze eksperta.


Lekarz medycyny Lidia Kubalańca-Rosa
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi  z 1994 roku.
Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, ukończyła pierwszy stopień specjalizacji w roku 2000, a w  roku 2004 – drugi stopień specjalizacji. Wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych szkoleniach i kongresach. Szczególnie .interesuje się neurorozwojową diagnostyką i terapią  dzieci. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci SPZOZ w Brzesku, Poradni Wad Postawy Centrum Rehabilitacyjno Lecznicze E.Piekarz w Brzesku oraz w NZOZ w Gnojniku.
Od dnia 3 stycznia  2011 roku udziela porad lekarskich, przede wszystkim dla dzieci w Ośrodku Zdrowia - SPZOZ  w Szczurowej.

Ukończyła, między innymi szkolenia :
1.    "Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi
i posturalno-motorycznymi","Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych"(GWSH w Katowicach);
2.    "Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg.Vojty(Promyk Słońca Wrocław);
3.    Wprowadzenie do funkcjonalnej oceny dziecka zagrożonego i propozycje terapeutyczne (Reha+ Kraków).
4.    Kinezjologia edukacyjna
5.    Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz l i ll st. (dr n.med.MBiałek)
6.    Medycyna Ortopedyczna wg.Cyriaxa.
7.    Neuromobilizcacja obwodowego ukladu nerwowego.

Przypominamy:
Porada lekarska rehabilitacyjna, udzielana dorosłym i dzieciom, obejmuje  m. innymi wybrane procedury zgodnie z aktualną wiedzą medyczną:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia - badanie ogólnolekarskie;
 • skierowanie na konsultację i badania dodatkowe;
 • określenie zakresu ruchu w stawach;
 • testy czynnościowe;
 • ocenę aktywności ruchowej mierzalnym wskaźnikiem odpowiednio do rozpoznania;
 • ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych;
 • pomiar długości kończyn i obwodów;
 • ocenę chodu i lokomocji;
 • ocenę samoobsługi i samodzielności;
 • interpretację badań diagnostycznych i obrazowych;
 • planowanie i koordynowanie programu rehabilitacji;
 • zlecenie na wyroby medyczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy  o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego);
 • skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe;
 • końcową ocenę procesu usprawniania.

Porada lekarska rehabilitacyjna, udzielana noworodkom i niemowlętom, obejmuje m.innymi:

 • ocenę rozwoju psychoruchowego;
 • ocenę rozwoju neurofizjologicznego;
 • pomiary antropometryczne

Jednocześnie przypominamy, że

w Ośrodku Zdrowia - SP ZOZ w Szczurowej

przyjmują lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

data publikacji: 2017-07-12
elektorniczna rejestracja

ADRES:
ul. Rynek 3, tel. (014) 671 31 31


czynny:
od Poniedziałku do Piątku
godz. 8:00 - 18:00
nfz
Leki dla seniorów.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat leków dla seniorów dostępnych po kliknięciu dołączonej grafiki.