krzysieks2.ovh.org
ar-grafic@wp.pl

ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA

2013-07-17
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2013 roku uruchomiony został Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), czyli ogólnopolski serwis internetowy, w którym znajdują się wszelkie informacje przydatne dla pacjentów oraz możliwość dostępu do historii swojego leczenia. ZIP jest systemem skierowanym do wszystkich osób ubezpieczonych w Polsce. Dzięki niemu pacjenci mają możliwość wglądu on-line z każdego komputera podłączonego do Internetu w historię udzielanych świadczeń. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zawartości...

BEZPŁATNE BADANIA SPIROMETRYCZNE

2013-06-18
BEZPŁATNE BADANIA SPIROMETRYCZNE Gminny Ośrodek Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania spirometryczne Ośrodek Zdrowia – SP ZOZ w Szczurowej włączył się do ogólnopolskich bezpłatnych badań spirometrycznych, zorganizowanych w ramach II Polskiego Dnia Spirometrii. Badania odbędą się w dniu 27 czerwca 2013 roku w Ośrodku Zdrowia – SP ZOZ w Szczurowej ul. Rynek 3 w godzinach od 1200 - 1600 Inicjatorem akcji jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Patronat nad Dniem Spirometrii objął Narodowy Fundusz Zdrowia. Polskie Dni Spirometrii to inicjatywa służąca Pacjentom, a polegająca na wykonywaniu w różnych miejscach w Polsce badań spirometrycznych. W poprzednich latach w ciągu jednego dnia udało się przebadać ponad 10.000 osób, z czego ponad 2000 okazało się osobami chorymi nie mającymi pojęcia, że u podstawy uporczywego kaszlu i duszności może stać astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc. Dzięki wykonaniu badania spirometrycznego, wypełnieniu ankiety i konsultacji mogli być odpowiednio rozpoznani przez swoich lekarzy, którzy być może wcześniej nie zwrócili uwagi na te dość często występujące dolegliwości. Spirometria jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję. Jest niezbędna do potwierdzenia diagnozy poważnej, skracającej życie choroby układu oddechowego: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Takie stanowisko przyjęła w swoich wytycznych Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania POChP (GOLD). Za ok. 80 proc. przypadków tej choroby odpowiada wieloletnie palenie papierosów. Dlatego na spirometrię powinny zwłaszcza zgłosić się osoby po 40. roku życia, które regularnie palą lub paliły tytoń. Lekarze szacują, że w Polsce ponad połowa z ok. 2,5 mln chorych na POChP nie ma postawionej diagnozy i nie leczy się. Tymczasem, nieleczone schorzenie stopniowo prowadzi do niewydolności oddechowej i skraca życie o 10-15 lat....

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

2013-04-15
Zapraszamy Panie na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program przeznaczony jest dla Kobiet w wieku 50-69 lat, ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii. Panie, u których w najbliższej rodzinie (matka, siostra, córka) wystąpił nowotwór piersi, mogą wykonać badanie mammograficzne po upływie 12 miesięcy od daty poprzedniego badania. Badanie nie wymaga skierowania. Jak przygotować się do badań? Mammografia nie wymaga szczególnego przygotowania. ...

Bezpłatne badania profilaktyczne chorób układu krążenia

2013-02-08
Ośrodek Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczurowej zaprasza pacjentów zadeklarowanych do naszego Ośrodka Zdrowia urodzonych w latach: 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia. W ramach realizacji programu pacjent będzie miał wykonane badania krwi, t. j. lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL i trójglicerydy) , badanie poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego i określenie BMI. ...

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców eWUŚ

2013-02-05
Szanowni Państwo, Elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ od 1 stycznia 2013 r. daje Pacjentom możliwość zweryfikowania ich prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ - za pomocą numeru PESEL. Ten prosty system jest odpowiedzią na apele ze strony placówek medycznych o udostępnienie narzędzia, które pozwoli szybko sprawdzić ubezpieczenia Pacjenta. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień...

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA w 2013 roku

2013-01-10
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane: - od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz - całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Pomoc świadczona jest w ambulatoriach nocnej i świątecznej opieki przez lekarza i pielęgniarkę. W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjent może wybrać dowolne ambulatorium na terenie województwa. Nie obowiązuje rejonizacja. Informację o tym,...

Bezpłatne badania spirometryczne

2012-06-22
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SZCZUROWEJ ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA SPIROMETRII. Ośrodek Zdrowia – SP ZOZ w Szczurowej włączył się do ogólnopolskich bezpłatnych badań spirometrycznych, zorganizowanych w ramach akcji z okazji Światowego Dnia Spirometrii. Badania odbędą się w dniach od 27 do 29 czerwca 2012 roku w Ośrodku Zdrowia – SP ZOZ w Szczurowej ul. Rynek 3 w godzinach od 1200 - 1600 Inicjatorem akcji jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP wraz z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc. Program łączy się z przyjętym do realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, projektem edukacyjnym „Liczy się każdy oddech”. Wspólnym celem jest zapewnienie informacji o chorobie, edukacja zdrowotna oraz uzyskanie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawą, przeciwdziałanie zaostrzeniom, zmniejszenie ryzyka ciężkiego oddechowego inwalidztwa, a nawet przedwczesnej śmierci. Spirometria jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję. Jest niezbędna do potwierdzenia diagnozy poważnej, skracającej życie choroby układu oddechowego: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Takie stanowisko przyjęła w swoich wytycznych Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania POChP (GOLD). Za ok. 80 proc. przypadków tej choroby odpowiada wieloletnie palenie papierosów. Dlatego na spirometrię powinny zwłaszcza zgłosić się osoby po 40. roku życia, które regularnie palą lub paliły tytoń. Lekarze szacują, że w Polsce ponad połowa z ok. 2,5 mln chorych na POChP nie ma postawionej diagnozy i nie leczy się. Tymczasem, nieleczone schorzenie stopniowo prowadzi do niewydolności oddechowej i skraca życie o 10-15 lat....

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA

2011-11-18
INFORMACJA NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA Co warto wiedzieć na ten temat? Nocna i świąteczna opieka medyczna to pomoc świadczona codziennie po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz.8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną,...

Bezpłatna profilaktyka chorób układu krążenia

2011-09-28
Przypominamy, że w Ośrodku Zdrowia – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczurowej istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z programu profilaktyki chorób układu krążenia. Zapraszamy osoby, będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kryteria kwalifikacji do udzielania...

Bezpłatne badania mammograficzne

2011-06-28
Ośrodek Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczurowej zaprasza serdecznie na BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE W DNIU 14 LIPCA 2011 r. wykonywane w ramach programu NFZ dla Pań w wieku 50-69 lat (roczniki:1942 – 1961) Zapraszamy Panie, które: · będą miały wykonywane badanie po raz pierwszy, · miały wykonane badanie 2 lata temu (24 miesiące), · a także Panie, które posiadają skierowanie z programu profilaktycznego ze wskazaniem do wykonania badania kontrolnego za rok. Panie p...
elektorniczna rejestracja

ADRES:
ul. Rynek 3, tel. (014) 671 31 31


czynny:
od Poniedziałku do Piątku
godz. 8:00 - 18:00
nfz