krzysieks2.ovh.org
ar-grafic@wp.pl

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców eWUŚ

2013-02-05
Szanowni Państwo, Elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ od 1 stycznia 2013 r. daje Pacjentom możliwość zweryfikowania ich prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ - za pomocą numeru PESEL. Ten prosty system jest odpowiedzią na apele ze strony placówek medycznych o udostępnienie narzędzia, które pozwoli szybko sprawdzić ubezpieczenia Pacjenta. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień...

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA w 2013 roku

2013-01-10
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane: - od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz - całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Pomoc świadczona jest w ambulatoriach nocnej i świątecznej opieki przez lekarza i pielęgniarkę. W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjent może wybrać dowolne ambulatorium na terenie województwa. Nie obowiązuje rejonizacja. Informację o tym,...

Bezpłatne badania spirometryczne

2012-06-22
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SZCZUROWEJ ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA SPIROMETRII. Ośrodek Zdrowia – SP ZOZ w Szczurowej włączył się do ogólnopolskich bezpłatnych badań spirometrycznych, zorganizowanych w ramach akcji z okazji Światowego Dnia Spirometrii. Badania odbędą się w dniach od 27 do 29 czerwca 2012 roku w Ośrodku Zdrowia – SP ZOZ w Szczurowej ul. Rynek 3 w godzinach od 1200 - 1600 Inicjatorem akcji jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP wraz z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc. Program łączy się z przyjętym do realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, projektem edukacyjnym „Liczy się każdy oddech”. Wspólnym celem jest zapewnienie informacji o chorobie, edukacja zdrowotna oraz uzyskanie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawą, przeciwdziałanie zaostrzeniom, zmniejszenie ryzyka ciężkiego oddechowego inwalidztwa, a nawet przedwczesnej śmierci. Spirometria jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję. Jest niezbędna do potwierdzenia diagnozy poważnej, skracającej życie choroby układu oddechowego: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Takie stanowisko przyjęła w swoich wytycznych Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania POChP (GOLD). Za ok. 80 proc. przypadków tej choroby odpowiada wieloletnie palenie papierosów. Dlatego na spirometrię powinny zwłaszcza zgłosić się osoby po 40. roku życia, które regularnie palą lub paliły tytoń. Lekarze szacują, że w Polsce ponad połowa z ok. 2,5 mln chorych na POChP nie ma postawionej diagnozy i nie leczy się. Tymczasem, nieleczone schorzenie stopniowo prowadzi do niewydolności oddechowej i skraca życie o 10-15 lat....

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA

2011-11-18
INFORMACJA NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA Co warto wiedzieć na ten temat? Nocna i świąteczna opieka medyczna to pomoc świadczona codziennie po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz.8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną,...

Bezpłatna profilaktyka chorób układu krążenia

2011-09-28
Przypominamy, że w Ośrodku Zdrowia – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczurowej istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z programu profilaktyki chorób układu krążenia. Zapraszamy osoby, będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kryteria kwalifikacji do udzielania...

Bezpłatne badania mammograficzne

2011-06-28
Ośrodek Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczurowej zaprasza serdecznie na BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE W DNIU 14 LIPCA 2011 r. wykonywane w ramach programu NFZ dla Pań w wieku 50-69 lat (roczniki:1942 – 1961) Zapraszamy Panie, które: · będą miały wykonywane badanie po raz pierwszy, · miały wykonane badanie 2 lata temu (24 miesiące), · a także Panie, które posiadają skierowanie z programu profilaktycznego ze wskazaniem do wykonania badania kontrolnego za rok. Panie p...

Hospicjum w Brzesku

2011-03-02
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1.02.2011 roku rozpoczęło działalność Hospicjum Stacjonarne przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku, udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki paliatywnej w ramach umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Do Hospicjum mogą być kierowani chorzy, u których występują dolegliwości trudne lub niemożliwe do opanowania w środowisku domowym i jednocześnie nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego. Chorzy p...

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ

2011-03-01
Uprzejmie informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku od 1 marca br. jest jedyną placówką na terenie powiatu brzeskiego w której pacjenci uzyskają pomoc lekarską i pielęgniarską od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-8.00 dnia następnego. Dotyczy to nagłych zachorowań, ale nie zagrażających życiu. W ramach realizacji w.w umowy świadczenia udzielane są przez lekarza i pielęgniarkę: 1. Ambulatoryjnie – w budynku SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68 – gabinety zlokalizowane na parterze w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego – dla wszystkich ubezpieczonych zgłaszających się do Zespołu (nie ma rejonizacji), 2. Jako wizyty domowe – w medycznie uzasadnionych przypadkach – dla pacjentów mieszkających na terenie powiatu brzeskiego, którzy z powodu dysfunkcji narządów ruchu lub przewlekłej choroby nie mogą osobiście zgłosić się do przychodni. Lekarskie wizyty domowe można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 14 66 21 372 w w.w godzinach. Pielęgniarskie wizyty domowe realizowane są w w.w godzinach na podstawie: 1. skierowania złożonego bezpośrednio w Gabinecie Zabiegowym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej SP ZOZ w Brzesku (parter, gabinet nr 097) w godzinach jego pracy, 2. zgłoszenia telefonicznego przez pacjenta pod nr tel. 14 66 21 372....

Rehabilitacja bezpłatna dla wszystkich ubezpieczonych

2011-02-01
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2011 roku w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Ośrodku Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczurowej ul. Rynek 3 realizowane są świadczenia REHABILITACJI LECZNICZEJ w zakresie FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ. Gabinety czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W ramach kontraktu z NFZ od dnia 1 stycznia 2011 roku w Ośrodku realizowane są również świadczenia LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ. Porad udziela lekarz Pani Lidia Kubalańca – Rosa specjalista rehabilitacji medycznej w środę w godzinach od 13.00 do 19.00 oraz w piątek w godzinach od 15.30 – 19.30. REJESTRACJA – odbywa się na podstawie skierowania. Celem ustalenia terminu i godziny zabiegów lub porady lekarskiej pacjenci mogą zgłaszać się osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie. Kontakt: Ośrodek Zdrowia SP ZOZ w Szczurowej ul. Rynek 3 tel. 146713131, tel./fax 146714188 Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia: Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy tylko lekarz: - poradni rehabilitacji leczniczej, - poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy)....
elektorniczna rejestracja

ADRES:
ul. Rynek 3, tel. (014) 671 31 31


czynny:
od Poniedziałku do Piątku
godz. 8:00 - 18:00
nfz