krzysieks2.ovh.org
ar-grafic@wp.pl

Hospicjum w Brzesku

2011-03-02
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1.02.2011 roku rozpoczęło działalność Hospicjum Stacjonarne przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku, udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki paliatywnej w ramach umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Do Hospicjum mogą być kierowani chorzy, u których występują dolegliwości trudne lub niemożliwe do opanowania w środowisku domowym i jednocześnie nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego. Chorzy p...

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ

2011-03-01
Uprzejmie informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku od 1 marca br. jest jedyną placówką na terenie powiatu brzeskiego w której pacjenci uzyskają pomoc lekarską i pielęgniarską od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-8.00 dnia następnego. Dotyczy to nagłych zachorowań, ale nie zagrażających życiu. W ramach realizacji w.w umowy świadczenia udzielane są przez lekarza i pielęgniarkę: 1. Ambulatoryjnie – w budynku SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68 – gabinety zlokalizowane na parterze w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego – dla wszystkich ubezpieczonych zgłaszających się do Zespołu (nie ma rejonizacji), 2. Jako wizyty domowe – w medycznie uzasadnionych przypadkach – dla pacjentów mieszkających na terenie powiatu brzeskiego, którzy z powodu dysfunkcji narządów ruchu lub przewlekłej choroby nie mogą osobiście zgłosić się do przychodni. Lekarskie wizyty domowe można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 14 66 21 372 w w.w godzinach. Pielęgniarskie wizyty domowe realizowane są w w.w godzinach na podstawie: 1. skierowania złożonego bezpośrednio w Gabinecie Zabiegowym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej SP ZOZ w Brzesku (parter, gabinet nr 097) w godzinach jego pracy, 2. zgłoszenia telefonicznego przez pacjenta pod nr tel. 14 66 21 372....

Rehabilitacja bezpłatna dla wszystkich ubezpieczonych

2011-02-01
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2011 roku w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Ośrodku Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczurowej ul. Rynek 3 realizowane są świadczenia REHABILITACJI LECZNICZEJ w zakresie FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ. Gabinety czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W ramach kontraktu z NFZ od dnia 1 stycznia 2011 roku w Ośrodku realizowane są również świadczenia LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ. Porad udziela lekarz Pani Lidia Kubalańca – Rosa specjalista rehabilitacji medycznej w środę w godzinach od 13.00 do 19.00 oraz w piątek w godzinach od 15.30 – 19.30. REJESTRACJA – odbywa się na podstawie skierowania. Celem ustalenia terminu i godziny zabiegów lub porady lekarskiej pacjenci mogą zgłaszać się osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie. Kontakt: Ośrodek Zdrowia SP ZOZ w Szczurowej ul. Rynek 3 tel. 146713131, tel./fax 146714188 Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia: Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy tylko lekarz: - poradni rehabilitacji leczniczej, - poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy)....
elektorniczna rejestracja

ADRES:
ul. Rynek 3, tel. (014) 671 31 31


czynny:
od Poniedziałku do Piątku
godz. 8:00 - 18:00
nfz