Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Gabinet czynny : poniedziałek – piątek w godz. 8:00-18:00

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej: Ewa Gałek
Pielęgniarka: Joanna Giemza

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami.

Pielęgniarka POZ zobowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki oraz w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami odbywa się od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – zgodnie z harmonogramem pracy.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki POZ świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

Zabiegi wykonywane w gabinecie pielęgniarki POZ:

Badanie EKG
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Iniekcje: domięśniowe i dożylne
Pomiar wzrostu i wagi
Inhalacje
Pomiar glukozy, cholesterolu, trójglicerydów