Kinezyterapia

Kinezyterapia to leczenie ruchem – gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Nasza pracownia wyposażona jest następujące urządzenia:

elektroniczny rower stacjonarny
orbitrek
kolumna przyścienna do ćwiczeń oporowych
szyna do ćwiczeń oporowych dla kończyn górnych i dolnych – przyrząd Mini Tensor
przyrząd do ćwiczeń oporowych i wspomaganych dla stawu skokowego
rotor do ćwiczeń oporowych i wspomaganych kończyn górnych i dolnych
tor do nauki i ćwiczeń chodu

Wykonywane są:

Ćwiczenia bierne
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia wspomagane
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia czynne z oporem – z wykorzystaniem przyborów Thera Band (taśmy, piłki lekarskie), z wykorzystaniem kolumny do ćwiczeń, z wykorzystaniem przyrządu miniTensor;
Ćwiczenia czynności lokomocji
Ćwiczenia izometryczne
Mobilizacje i manipulacje

Inne stosowane formy usprawniania, to m.innymi

Ćwiczenia redresyjne (poizometryczna relaksacja mięśni)
Ćwiczenia synergistyczne
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia równoważne – z wykorzystaniem przyborów Thera Band (trenery równowagi)
Ćwiczenia relaksacyjne
Ćwiczenia manualne – z wykorzystaniem stolika do ćwiczeń manualnych
Ćwiczenia ogólnousprawniające (ogólnokondycyjne) – kinezyterapia o działaniu ogólnym

Ponadto w pracowni kinezyterapii stosowane są metody rehabilitacji:

Kinesiology taping – polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób, specjalistycznego elastycznego plastra. Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym lekiem) i w zależności od rodzaju plastra, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie. Metoda pomocna w leczeniu bólu, korekcji aparatu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych.
Taping sportowy
Elementy metody PNF – istota tej metody kryje się w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe ułatwianie ruchu; terapia jest przyjazna pacjentowi, skupia się na jego głównych problemach ruchowych, jest bezbolesna, wykorzystuje silniejsze części ciała do reedukacji słabszych.
Terapia manualna kręgosłupa i stawów obwodowych