Poradnik Pacjenta

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.Pielęgniarka POZ deklaracja_pielegniarka_POZ 2. Lekarz POZ deklaracja_lekarz 3. Położna POZ deklaracja_polozna_Pobierz

Internetowe Konto Pacjenta

Tu zapisuje się historia Twojego zdrowia Przejrzyj swoje recepty. Upoważnij bliską osobę do wykupienia Twoich leków z e-recepty. Sprawdź wynik testu...

E-skierowanie

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dot. e-skierowania. http://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

e-zwolnienie lekarskie

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dot. e-zwolnienia lekarskiego. http://pacjent.gov.pl/e-zwolnienie

Prawa Pacjenta

Ustawa o prawach pacjena i Rzeczniku Praw Pacjenta

Koronawirus

Informacje NFZ dot. koronawirusa http://www.gov.pl/web/koronawirus

Udzielanie informacji

Udzielanie informacji o stanie zdrowia Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, w tym w szczególności o tym,...

System Ewuś

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych....

E-recepta

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dot. e-recepty: http://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta oraz z poradnikiem dot. bezpiecznego zażywania leków: http://pacjent.gov.pl/artykul/bezpieczne-przyjmowanie-lekow