Cennik

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez Ośrodek Zdrowia SP-ZOZ w Szczurowej, inne niż finansowane ze środków publicznych.