Rehabilitacja

obraz wnętrza gabinetu fizjoterapiiii

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej na zabiegi fizjoterapeutyczne może zostać wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Ośrodek Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczurowej posiada kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
1. w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej (poradnia rehabilitacyjna)
2. w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej (gabinety fizjoterapeutyczne).

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna Świadczenia w poradni rehabilitacyjnej realizowane są na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia...

Gabinety fizjoterapeutyczne

Gabinety fizjoterapeutyczne w Ośrodku Zdrowia - SPZOZ w Szczurowej czynne są od poniedziałku do piątku...