krzysieks2.ovh.org
ar-grafic@wp.pl

BADANIA ANALITYCZNE

 

Pobór materiału do badań analitycznych odbywa się:
 
1. poniedziałek i czwartek w godz. 800-1000 
(badania płatne i bezpłatne) 
 
2. środa w godz. 800-1000
(badania bezpłatne wykonywane na zlecenie lekarzy
z Ośrodka Zdrowia-SPZOZ w Szczurowej)
 
 
Pobór materiału do badań analitycznych wykonywany jest systemem próżniowym.
System ten gwarantuje:
 • Bezpieczeństwo zarówno osoby pobierającej krew do badania jak i pacjenta
 • Łatwość i szybkość wykonania zabiegu
 • Bardzo dobrą stabilność pobranego materiału.
 
Ośrodek Zdrowia ma możliwość odczytu wyników przez Internet, dlatego wyniki badań analitycznych dostępne są już w dniu badań w godzinach popołudniowych lub w dniu następnym.
Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza POZ,
niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
1. Badania hematologiczne:
1. morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
2. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
3. retikulocyty;
4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
 
2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
1. sód;
2. potas;
3. wapń zjonizowany;
4. żelazo;
5. żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC);
6. stężenie transferyny;
7. stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c);
8. mocznik;
9. kreatynina;
10. glukoza;
11. test obciążenia glukozą;
12. białko całkowite;
13. proteinogram;
14. albumina;
15. białko C-reaktywne (CRP);
16. kwas moczowy;
17. cholesterol całkowity;
18. cholesterol-HDL;
19. cholesterol-LDL;
20. triglicerydy (TG);
21. bilirubina całkowita;
22. bilirubina bezpośrednia;
23. fosfataza alkaliczna (ALP);
24. aminotransferaza asparaginianowa (AST);
25. aminotransferaza alaninowa (ALT);
26. gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
27. amylaza;
28. kinaza kreatynowa (CK);
29. fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
30. czynnik reumatoidalny (RF);
31. miano antystreptolizyn O (ASO);
32. hormon tyreotropowy (TSH);
33. antygen HBs-AgHBs;
34. VDRL
35. FT3;
36. FT4;
37. PSA - Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 
3. Badania moczu:
 1. ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
 2. ilościowe oznaczanie białka;
 3. ilościowe oznaczanie glukozy;
 4. ilościowe oznaczanie wapnia;
 5. ilościowe oznaczanie amylazy.
 
4. Badania kału:
 1. badanie ogólne;
 2. pasożyty;
 3. krew utajona - metodą immunochemiczną.
 
5. Badania układu krzepnięcia:
 1. wskaźnik protrombinowy (INR);
 2. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 3. fibrynogen.
 
6. Badania mikrobiologiczne:
 1. posiew moczu z antybiogramem;
 2. posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
 3. posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
 
7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
8. Diagnostyka ultrasonograficzna:

 1. USG tarczycy i przytarczyc;
 2. USG ślinianek;
 3. USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
 4. brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej);
 5. obwodowych węzłów chłonnych (USG węzłów chłonnych).
 
9. Spirometria
10. Zdjęcia radiologiczne:
 1. zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 2. zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 3. zdjęcie czaszki;
 4. zdjęcie zatok;
 5. zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

11. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badanie endoskopowe:

 1. gastroskopia;
 2. kolonoskopia.

 

Więcej o badaniach na stronie www.diag.pl

 

elektorniczna rejestracja

ADRES:
ul. Rynek 3, tel. (014) 671 31 31


czynny:
od Poniedziałku do Piątku
godz. 8:00 - 18:00
nfz
Leki dla seniorów.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat leków dla seniorów dostępnych po kliknięciu dołączonej grafiki.