krzysieks2.ovh.org
ar-grafic@wp.pl

GABINET DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY

Gabinet czynny : poniedziałek - piątek w godz. 8:00-18:00

  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej: Ewa Gałek
  • Pielęgniarka: Joanna Giemza

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami.

Pielęgniarka POZ zobowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki oraz w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami odbywa się od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – zgodnie z harmonogramem pracy.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki POZ świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

Zabiegi wykonywane w gabinecie pielęgniarki POZ:

  • Badanie EKG
  • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  • Iniekcje: domięśniowe i dożylne
  • Pomiar wzrostu i wagi
  • Inhalacje
  • Pomiar glukozy, cholesterolu, trójglicerydów
elektorniczna rejestracja

ADRES:
ul. Rynek 3, tel. (014) 671 31 31


czynny:
od Poniedziałku do Piątku
godz. 8:00 - 18:00
nfz
Leki dla seniorów.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat leków dla seniorów dostępnych po kliknięciu dołączonej grafiki.