Informacje o przychodni

zdjęcie budynku Ośrodka Zdrowia

Ośrodek Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczurowej rozpoczął działalność w dniu 2 stycznia 2008r. w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organem tworzącym jest gmina Szczurowa.

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań gminy dotyczących ochrony zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń oraz świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Przy Ośrodku Zdrowia działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym Kierownika Ośrodka.